Jdi na obsah Jdi na menu
 


PROGRAMY SPOLEČNOSTI

 Činnost společnosti je tématicky členěna do několika programů. Každý program má vlastní cíle, organizačně se mohou prolínat. Pravidlem však je, že jeden pomáhá v realizaci druhého. Do každého programu jsou zapojeni místní obyvatelé, zdravotně hendikepovaní zaměstnanci, dobrovolníci, odborníci nebo profesionální umělci z celých Čech, muži, ženy, senioři, děti i mládež.

 Aktivizační program

·         Motivace a vytváření podmínek pro aktivní spolupráci místních obyvatel.
·         Snížení dopadu absence občanské vybavenosti a dopravní nedostatečnosti.
·         Propagace místa i regionu
 
Sociální program
·         Služby - monitoring,
Sociální poradenství a služby pro osamělé a věkem  nebo zdravím hendikepované místní občany.
·         Poradenství - pomoc při orientaci v možnostech sociální pomoci.
·         Zaměstnávání ZPO
 
Kulturní program
 Projekty podporující zachování kulturních tradic a kulturní rozvoj venkova a rozvíjející spolupráci místních obyvatel a zaměstnanců s odborníky, profesionálními umělci a širokou veřejností.
·         Lidová řemesla - projekt je zaměřen na propagaci lidových řemesel a lidové umělecké tvořivosti, průzkum historických technologií a podporu rukodělné práce.
·         Historie a současnost vesnického divadla - Historie vesnických divadel regionu, Mečovské sousedské divadlo - vlastní divadelní představení ve spolupráci s místními občany a profesionálními herci. Loutkové divadlo – motivační a výukové projekty, výroba
·         Tradice lidového orchestru českého venkova - Oživení hry na lidové hudební nástroje. Spolupráce při tvorbě divadelních představení. Produkce vlastních kulturních akcí.
 
Ekologický program
·         Farma
-         Ochrana a péče o krajinu 
-         Environmentální výchovné projekty pro děti a mládež