Jdi na obsah Jdi na menu
 


My přírodě

29. 3. 2012

 

1.     VODA – ochrana vod
A) zdroje
Prameny – zmapování a údržba pramenů a místních studánek.
Potok -  Vyčištění koryta
Rybníček - zmapování biotopu rybníčku a přilehlého mokřadu. Monitoring případného        výskytu populace chráněných či vzácných druhů – mlok skvrnitý, čolek velký apod.  Zdokumentování.
 
 
B) odpadní vody
Nalézt vhodná řešení pro odvádění a čištění odpadních vod v obci
Obec nemá kanalizaci ani vlastní čističku odpadních vod.  Jako ideální řešení problemů obce s čištěním odpadních vod se zde nabízí Kořenová čistička (KČOV). Kořenové čističky odpadních vod jsou ekonomicky výhodné i šetrné vůči přírodě: vodu čistí kořeny bahenních a vlhkomilnýh rostlin za spolupůsobení bakterií. Čističky tak pracují bez elektrické energie za minimálních provozních nákladů. Kořenové čističky se využívají především k čištění  tzv. šedé vody (odpadní voda z umyvadel, van, sprch, myček a praček). Jsou velmi účinné v čištění kontaminovaných vod s vysokými obsahy železa, manganu a těžkých kovů. Dovedou stejně dobře vyčistit tzv. černou vodu z toalety, která projde odkalovací jímkou. Provozní náklady KČOV jsou oproti běžné ČOV minimální. Jedná se o denní údržbu jedním pracovníkem cca 1-2h denně, 1x ročně úklid nadzemní biomasy, 2x ročně odvoz kalu (jedná se zároveň o vytvoření vhodné pracovní náplně našich zaměstnanců)
Zmapování situace:
·         provést předběžný průzkum mezi obyv. (kolik obyvatel by bylo možné připojit, ochota místních obyvatel zapojit se do programu KČOV (finanční, nefinanční, atd.)
·         diskuze o vhodném pozemku k výstavbě KČOV
·         možnosti dotace,
 
 
 
 
2. STOPY V KRAJINĚ - environmentální a kulturní projekt zaměřený na nalézání historie, paměti krajiny.
Obnova alejí, stromořadí, křížků a božích muk, zmapování místních názvů a příběhů jejich vzniku, staré vesnické usedlosti statky – vyhledání v kronikách, staré fotky versus současnost, stare úvozové cesty – dnes již třeba nepoužívané…..,staré místní odrůdy (např. Ovoce )…………..
Tohle je takové vděčné a příjemné téma, z kterého mohou vzniknout pěkné konkrétní počiny (vydání vlastní knížečky, brožury o tom daném tématu nebo mapa s pomístními názvy a zaniklými nebo obnovenými cestami, výstava fotek atd. No uvidíme, uděláme, co půjde.